Thomas Kernen, Cisco Switzerland; Nikolaus Kerö, Oregano Systems Austria