T. Stockhammer, I. Bouazizi, F. Gabin and G. Teniou